Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Spis podmiotów
    Rada Gminy (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje Rady Gminy (6)
            Kluby Radnych (1)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na rozpoczecie kadencji (16)
                Za rok 2018 (15)
                Za rok 2019 (15)
                Za rok 2020 (15)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje Rady Gminy (4)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na koniec kadencji (19)
                Za rok 2017 (25)
                Za rok 2016 (17)
                Za rok 2015 (22)
                Za rok 2014 (22)
                Na rozpoczecie kadencji (18)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje Rady Gminy (4)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na koniec kadencji (18)
                Za rok 2013 (23)
        Statut Gminy (7)
    Wójt Gminy (0)
        Kadencja 2018-2023 (1)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na rozpoczęcie kadencji (1)
                Za rok 2020 (1)
                Za rok2019 (1)
                za rok 2018 (1)
        Kadencja 2014-2018 (1)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na koniec kadencji (1)
                Za rok 2017 (1)
                Za rok 2016 (1)
                Za rok 2015 (1)
                Za rok 2014 (1)
                Na rozpoczęcie kadencji (1)
        Kadencja 2010-2014 (1)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na koniec kadencji (2)
                Za rok 2013 (0)
    Urząd Gminy Bobrowniki (0)
        Struktura Organizacyjna (2)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            Na koniec pełnienia funkcji (8)
            Na rozpoczęcie pełnienia funkcji (10)
            Za rok 2020 (7)
            Za rok 2019 (8)
            Za rok 2018 (8)
            Za rok 2017 (15)
            Za rok 2016 (9)
            Za rok 2015 (10)
            Za rok 2014 (13)
            Za rok 2013 (0)
    Jednostki Organizacyjne Gminy Bobrowniki (1)
        Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach (2)
        Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach (4)
        Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach (9)
        Szkoła Podstawowa w Rogoźniku (0)
            Statut (1)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach (0)
            Statut (1)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie (0)
            Statut (1)
        Szkoła Podstawowa w Bobrownikach (0)
            Statut (1)
        Szkoła Podstawowa w Siemoni (0)
            Statut (1)
        Publiczne Przedszkole w Bobrownikach (0)
            Statut (1)
        Publiczne Przedszkole w Rogoźniku (0)
            Statut (2)
        Żłobek Gminny w Bobrownikach (0)
            Statut (1)
        Oświadczenia majątkowe nowe (0)
            Na dzień zwolnienia stanowiska (11)
            Na dzień objęcia stanowiska (12)
            Za rok 2020 (12)
            Za rok 2019 (11)
            Za rok 2018 (12)
            Za rok 2017 (26)
            Za rok 2016 (17)
            Za rok 2015 (19)
            Za rok 2014 (20)
            Za rok 2013 (0)
    Jednostki pomocnicze Gminy (1)
        Protokoły z zebrań wiejskich (0)
            Bobrowniki (15)
            Dobieszowice (15)
            Myszkowice (14)
            Rogoźnik (14)
            Sączów (15)
            Siemonia (15)
            Twardowice (14)
            Wymysłów (14)
        Statuty sołectw (8)
    Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy (0)
        Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (0)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na dzień objęcia stanowiska (2)
                    Za rok 2019 (2)
                Za rok 2020 (2)
            Zasady kształtowania wynagrodzeń (2)

Menu przedmiotowe
    Działalność Rady Gminy (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Uchwały nowe (0)
                Sesja I - 22.11.2018 (9)
                Sesja II - 29.11.2018 (6)
                Sesja III - 27.12.2018 (18)
                Sesja IV - 31.01.2019 (16)
                Sesja V - 28.02.2019 (6)
                Sesja VI - 28.03.2019 (14)
                Sesja VII - 29.04.2019 (5)
                Sesja VIII Nadzwyczajna - 16.05.2019 (3)
                Sesja IX - 30.05.2019 (12)
                Sesja X - 27.06.2019 (17)
                Sesja XI - 18.07.2019 (6)
                Sesja XII Nadzwyczajna - 12.09.2019 (1)
                Sesja XIII - 25.09.2019 (21)
                Sesja XIV - 31.10.2019 (8)
                Sesja XV - 28.11.2019 (16)
                Sesja XVI Nadzwyczajna - 11.12.2019 (3)
                Sesja XVII - 19.12.2019 (20)
                Sesja XVIII - 30.01.2020 (8)
                Sesja XIX -27.02.2020 (8)
                Sesja XX Nadzwyczajna - 16.03.2020 (5)
                Sesja XXI - 16.04.2020 (10)
                Sesja XXII Nadzwyczajana - 14.05.2020 (3)
                Sesja XXIII - 28.05.2020 (17)
                Sesja XXIV - 13.07.2020 (16)
                Sesja XXV - 20.08.2020 (3)
                Sesja XXVI - 27.08.2020 (4)
                Sesja XXVII - 24.09.2020 (9)
                Sesja XXVIII - 22.10.2020 (12)
                Sesja XXIX - 26.11.2020 (23)
                Sesja XXX Nadzwyczajna - 10.12.2020 (3)
                Sesja XXXI - 17.12.2020 (14)
                Sesja XXXII - 28.01.2021 (7)
                Sesja XXXIII - 25.02.2021 (11)
                Sesja XXXIV - 25.03.2021 (20)
                Sesja XXXV - 29.04.2021 (13)
                Sesja XXXVI - 27.05.2021 (10)
                Sesja XXXVII - 28.06.2021 (18)
                Sesja XXXVIII - 22.07.2021 (7)
                Sesja XXXIX - 26.08.2021 (7)
                Sesja XL - 30.09.2021 (8)
                Sesja XLI Nadzwyczajna - 11.10.2021 (3)
            Protokoły z Sesji (41)
            Projekty uchwał i pozostałe materiały sesyjne (90)
            Informacje o sesjach (42)
            Informacje o posiedzeniach komisji (4)
            Interpelacje, zapytania i wnioski (0)
                Binko Zbigniew (0)
                Brzozowska Barbara (22)
                Chudy Jerzy (0)
                Cieśla Szymon (5)
                Flakiewicz Anna (1)
                Gwóźdź Tomasz (3)
                Koc Wojciech (10)
                Łaski Mariusz (0)
                Morek Marcin (3)
                Najda Ilona (2)
                Nocuń Adam (39)
                Rygoł Remigiusz (4)
                Sokoła Kamila (6)
                Wieczorek Jarosław (0)
                Wychowałek Jadwiga (10)
            Dyżury radnych (1)
            Raport o stanie Gminy (3)
            Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza (2)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Uchwały (532)
            Protokoły z Sesji (43)
            Projekty uchwał i pozostałe materiały sesyjne (0)
            Informacje o sesjach (44)
            Informacje o posiedzeniach komisji (1)
            Dyżury radnych (1)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Uchwały (588)
            Protokoły z Sesji (45)
            Informacje o sesjach (44)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Uchwały (441)
            Protokoły z Sesji (37)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Uchwały (0)
                Sesja X - 12.09.03 (8)
                Sesja XI - 30.10.03 (4)
                Sesja XII - 27.11.03 (2)
                Sesja XIII - 30.12.03 (3)
                Sesja XIV- 30.01.04 (5)
                Sesja XV - 27.02.04 (13)
                Sesja XVI - 26.03.04 (3)
                Sesja XVII - 27.04.04 (4)
                Sesja XVIII - 28.05.04 (6)
                Sesja XIX - 02.07.04 (6)
                Sesja XX - 24.09.04 (9)
                Sesja XXI - 29.10.04 (8)
                Sesja XXII - 26.11.04 (8)
                Sesja XXIII - 27.12.04 (6)
                Sesja XXIV - 28.01.05 (14)
                Sesja XXV - 25.02.05 (1)
                Sesja XXVI - 31.03.05 (9)
                Sesja XXVII - 29.04.05 (4)
                Sesja XXVIII - 25.05.05 (4)
                Sesja XXIX - 1.07.05 (8)
                Sesja XXX - 30.09.05 (5)
                Sesja XXXI -28.10.05 (5)
                Sesja XXXII - 25.11.05 (18)
                Sesja XXXIII- 30.12.05 (11)
                Sesja XXXIV-27.01.06 (6)
                Sesja XXXV- 24.02.06 (3)
                Sesja XXXVI - 31.03.06 (6)
                Sesja XXXVII - 29.05.06 (10)
                Sesja XXXVIII - 30.06.06 (16)
                Sesja XXXIX - 29.09.06 (8)
    Emisja obligacji (0)
        2017 (0)
            Artykuły (15)
        2021 (9)
            Sprawozdania roczne 2019,2020/Ikw 2021 (0)
                2019 (2)
                2020 (2)
                2021 (2)
            Sprawozdania budżetowe (0)
                2018 (5)
                2019 (5)
                2020 (5)
                II kwartał 2021 (5)
            Informacje (4)
            Zaproszenie do skladania ofert (4)
            Pytania i odpowiedzi (5)
    Finanse (0)
        Budżet (2)
            Rok 2021 (0)
                Budżet pierwotny (9)
                Zmiany budżetu - Uchwały (10)
                Zmiany budżetu - Zarządzenia (25)
            Rok 2020 (16)
            Rok 2019 (12)
            Rok 2018 (16)
            Rok 2017 (18)
            Rok 2016 (18)
            Rok 2015 (20)
            Rok 2014 (18)
            Rok 2013 (23)
            Rok 2012 (23)
            Rok 2011 (19)
            Rok 2010 (14)
            Rok 2009 (17)
            Rok 2008 (15)
            Rok 2007 (14)
            Rok 2006 (2)
            Rok 2005 (2)
            Rok 2004 (1)
            Rok 2003 (1)
        Podatki i opłaty lokalne (20)
            Zaświadczenia w sprawach podatkowych (1)
            Archiwum (18)
            Interpreatcje (1)
        Udzielanie ulg i umorzeń podatkowych (14)
        Pomoc publiczna (3)
    Informacje, zawiadomienia, obwieszczenia (200)
    Konsultacje społeczne (12)
        Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie wprowadzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach (2)
        Konsultacje społeczne projektu Regulaminu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na usuwanie azbestu (1)
        Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (1)
        Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (1)
        Konsultacje społeczne projektu Programu Osłonowego pn. „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” (1)
        Konsultacje w sprawie wejścia Gminy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku (Dz. U. z 2017 poz.730) o związku metropolitalnym w województwie śląskim (1)
        Konsultacje - „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bobrowniki na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024” (1)
        Konsultacje - studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (20)
        Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza (1)
        Konsultacje - Program opieki nad zabytkami Gminy Bobrowniki na lata 2016-2019 (1)
        Konsultacje do uchwał w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowniki (1)
        Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodtaku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. (1)
    Kontrole Urzędu i jednostek organizacyjnych (1)
    Mienie komunalne (0)
        Przetargi na sprzedaż nieruchomości komunalnych (231)
        Przetargi na najem nieruchomości komunalnych (7)
        Rokowania na sprzedaż nieruchomości (2)
        Informacje o wynikach przetargów (123)
        Wykazy nieruchomości do sprzedaży (42)
        Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu i użyczenia (62)
            Archiwum (120)
    Nabór na stanowiska urzędnicze (74)
    Ochrona środowiska (0)
        Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)
            Karty informacyjne (0)
                Rok 2020 (2)
                Rok 2019 (7)
                Rok 2018 (10)
                Rok 2017 (20)
                Rok 2016 (80)
                Archiwum (0)
                    Rok 2013 (285)
                    Rok 2012 (228)
                    Rok 2011 (188)
                    Rok 2015 (359)
                    Rok 2010 (0)
                        Spisy kart (0)
                            Spis kart typu A (1)
                            Spis kart typu B (1)
                            Spis kart typu C (0)
                            Spis kart typu D (0)
                            Spis kart typu E (0)
                            Spis kart typu F (0)
                            Spis kart typu G (0)
                            Spis kart typu H (0)
                            Spis kart typu I (0)
                        Karty informacyjne (0)
                            Karty typu A (89)
                            Karty typu B (84)
                            Karty typu C (0)
                            Karty typu D (0)
                            Karty typu E (0)
                            Karty typu F (0)
                            Karty typu G (0)
                            Karty typu H (0)
                            Karty typu I (0)
                    Rok 2014 (319)
                    Do roku 2009 (14)
        Utrzymanie czystości i porządku w gminie (7)
            Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bobrown (3)
            Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne, ... (9)
        Obwieszczenia i zawiadomienia (145)
        Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bobrowniki (1)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (8)
        Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobrowniki (1)
        Badania jakości wody przeznaczonej do picia na terenie Gminy Bobrowniki (6)
        Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki (1)
        Kompleksowa analiza stanu zbiornika Rogoźnik I wraz z przedstawieniem propozycji rozwiązań naprawczych (1)
    Petycje (1)
        Składane do Rady Gminy (0)
            2017 (1)
            2019 (3)
            2020 (5)
            2021 (6)
        Składane do Wójta Gminy (0)
            2019 (6)
            2018 (1)
            2017 (1)
            2015 (1)
            2020 (5)
            2021 (4)
        Sprawozdania (6)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (0)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki (0)
            Obowiązujące (1)
            Achiwalne wersje (1)
            W opracowaniu (0)
        Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (0)
            Obowiązujące (0)
                Bobrowniki (2)
                Dobieszowice (1)
                Myszkowice (1)
                Rogoźnik (1)
                Sączów (1)
                Siemonia (1)
                Twardowice (1)
                Wymysłów (1)
            W opracowaniu (0)
                Bobrowniki (1)
                Dobieszowice (1)
                Rogoźnik (1)
                Sączów (1)
        Zbiory danych przestrzennych (0)
    Programy, strategie (43)
    Prowadzone rejestry (3)
        Rejestr miejsc okazjonalnie wykorzytywanych do kąpieli (0)
            Rok 2018 (1)
            Rok 2019 (1)
            Rok 2020 (3)
            Rok 2021 (4)
    Skargi i wnioski (1)
    Sprawozdania (142)
        Sprawozdania budżetowe (0)
            Rok 2020 (5)
            Rok 2021 (6)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi (7)
        Otwarte konkursy ofert (4)
            Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (23)
                2021 rok (4)
        Oferty z własnej inicjatywy Organizacji Pożytku Publicznego (18)
            Małe Granty 2021 (2)
        Konsultacje projektów (25)
            Archiwum (5)
                Konsultacje - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki (4)
                Konsultacje - Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego Zasobu Gminy Bobrowniki (3)
                Konsultacje - Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach (3)
                Konsultacje - w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie... (3)
        Projekty partnerskie (1)
    Wybory powszechne, referendum, wybory ławników (0)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (0)
            Prawo wyborcze (6)
            Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej (3)
            Obwieszczenia Komisarza Wyborczego (7)
            Informacje Wójta Gminy (1)
            Informacje Urzędnika Wyborczego (7)
            Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Bobrowniki (8)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019 roku (6)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 roku (0)
            Prawo wyborcze (2)
            Uchwały, wyjaśnienia i obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej (2)
            Obwieszczenia oraz informacje Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach (1)
            Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Katowicach (4)
            Informacje Wójta Gminy (1)
            Informacje Urzędnika Wyborczego (4)
        Wybory samorządowe - 21 października 2018 roku (0)
            Prawo wyborcze (4)
            Obwieszczenia oraz informacje Gminnej Komisji Wyborczej (5)
            Obwieszczenia oraz informacje Komisarza Wyborczego (17)
            Informacje Wójta Gminy (3)
            Informacje Urzędnika Wyborczego (4)
        Wybory ławników kadencja 2020 - 2023 (3)
        Prawo miejscowe - wyborcze (5)
    Zamówienia publiczne (0)
        Urząd Gminy (1)
            Rok 2021 (0)
                Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN (25)
                Zamówienia publiczne o wartości od 130.000,00 PLN (15)
            Rok 2020 (0)
                Przetargi nieograniczone (9)
                Zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (18)
                Zamówienia z wolnej ręki (12)
                Negocjacje bez ogłoszenia (1)
            Rok 2019 (0)
                Przetargi (0)
                    Pozostałe tryby udzielania zamówienia (0)
                        Zamówienia z wolnej ręki (21)
                    Przetatrgi nieograniczone (16)
                Konkursy (1)
                Zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (47)
            Rok 2018 (0)
                Przetargi (42)
                Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego. (80)
                Konkursy (1)
                Ogłoszenia o wynikach postępowań konkursowych (1)
                Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (15)
            Do roku 2018 (0)
                Przetargi (137)
                Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego. (341)
                Konkursy (5)
                Ogłoszenia o wynikach postępowań konkursowych (0)
                Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (13)
            Plan zamówień publicznych (5)
        ZGK (0)
            Przetargi (7)
            Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego (6)
        OPS (0)
            Przetargi (23)
            Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego. (35)
        GOK (0)
            Przetargi (2)
            Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego. (4)
        OSP (0)
            Przetargi (11)
            Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego (19)
            Zamówienia publiczne o wartości od 130 000,00 PLN (1)
        GZO (0)
            Przetargi (7)
            Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego. (10)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach (0)
            Przetargi (1)
            Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego. (2)
    Zarządzenia Wójta (81)
    Zgromadzenia (0)
        Informacje o aktualnych zgromadzeniach na terenie Gmina Bobrowniki (1)
        Decyzje o zakazie zgromadzenia (0)
    POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 (2)
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (0)
        Nabór na rachmistrzów (4)

Procedury załatwiania spraw
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)
    Działalność gospodarcza (1)
    Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości (1)
    Nagrody za wysokie wyniki sportowe (1)
    Podatki (3)
    Podział nieruchomości (1)
    Potwierdzenie Profilu Zaufanego (1)
    Rejestr wyborców (1)
    Rozgraniczenie nieruchomości (1)
    Urząd Stanu Cywilnego (15)
    Wnioski o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (2)
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (1)
    Wydawanie dowodów osobistych (1)
    Wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego (1)
    Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń (1)
    Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów dla przedsiębiorców (1)
    Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (2)
    Załatwianie spraw z zakresu ewidencji ludności (1)
    Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (1)
    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (1)
    Świadczenie usługi tłumacza języka migowego (1)
    Usługi centralne (1)
    Wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt (1)

Zasady udostępniania informacji publicznej
    Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.nr 112,poz1198z późn.z (1)
    Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie BIP (Dz.U. nr 10 poz. 68) (1)
    Zarządzenie Wójta Gminy Bobrowniki w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)

Udostępnianie przepisów powszechnie obowiązujących
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego (1)
    Przepisy prawa miejscowego (223)

Klauzula informacyjna
    Klauzula informacyjna (3)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij