Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem: https://bobrowniki.logintrade.net/zapytania_email,61244,99ed9793dd8ac3da83c25e67c4c279e0.html