Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem: https://bobrowniki.logintrade.net/zapytania_email,61243,2d42b32874e9b04e03ac3a0f0d720003.html