Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195)

Petycję można złożyć: 
- w formie pisemnej - osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: Gminna 8, 42-583 Bobrowniki, woj. śląskie
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z platformy ePUAP


Publikacja petycji

Petycje publikowane są w ciągu 7 dni po ich wpłynięciu do Urzędu Gminy w Bobrownikach, natomiast informacje dotyczące sposobu rozpatrzenia petycji umieszczane są w ciągu 7 dni od daty udzielenia odpowiedzi autorowi petycji.

Opłaty: Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.