Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wymysłów opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3096 z dnia 5 czerwca 2014r.