Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Siemonia opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3095 z dnia 5 czerwca 2014r.