Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sączów opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3094 z dnia 5 czerwca 2014r.