Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Myszkowice opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3092 z dnia 5 czerwca 2014r.