Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dobieszowice opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3091 z dnia 5 czerwca 2014r.