Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bobrowniki opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 2467 z dnia 17 kwietnia 2014r.