Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Twardowice opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 2468 z dnia 17 kwietnia 2014r.