Jak utworzyć profil zaufany ePUAP?

Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego kwalifikowanego jest bezpłatny.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy: 

1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
2. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
3. Osobiście udać się do Urzędu Gminy Bobrowniki pokój nr 2, bądź jednego z punktów potwierdzających profile zaufane aby tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu. 
 

Wykaz punktów potwierdzających dostępny jest na stronie : https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

1. Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu
2. Punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:
- imię
- nazwisko
- numer pesel
- identyfikator użytkownika
3. Punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego a osoba wnioskująca go podpisuje.
4. Punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.
 
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach :
 
www.pz.gov.pl
www.epuap.gov.pl