Zamknij okno Drukuj dokument

CEIDG

Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Przedsiębiorca składa wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji. Wniosek ten jest równocześnie wnioskiem zgłaszającym wpis do rejestru  (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem płatnika składek lub jego zmiany (ZUS/KRUS). Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w całej  Polsce lub elektronicznie poprzez platformę CEIDG (dotyczy tylko osób posiadających podpis elektroniczny, lub profil zaufany E-PUAP)  Wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki - www.mg.gov.pl lub w systemie CEIDG - www.firma.gov.pl.  

Wniosek o wpis do CEIDG  jest wolny od opłat i można go złożyć w następujący sposób:

Dla osób nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP:

Organ gminy wprowadza wniosek CEIDG-1 do systemu CEIDG nie później , niż następnego dnia roboczego po jego otrzymaniu (momentem otrzymania jest dzień w którym obywatel złożył dokument w Urzędzie w formie papierowej lub dzień, w którym obywatel podpisał wcześniej złożony wniosek w formie elektronicznej). 

System CEIDG przekazuje wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS, dane wnioskodawcy, są także weryfikowane przez system w Krajowym Rejestrze Karnym oraz bazach PESEL i NIP. 

Wniosek CEIDG-1 można złożyć w Urzędzie Gminy w Bobrownikach w pokoju nr. 2 (na parterze) w następujące dni:

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 287-78-88 wew. 47

Porady i pomoc odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej można uzyskać na portalu https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;b26ba2e4-2511-45d6-a57e-f0a30b47a671

Załączniki:

Wniosek CEIDG-1 - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1  - pobierz

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Flak
Data utworzenia:2012-02-14 07:25:08
Wprowadził do systemu:Łukasz Flak
Data wprowadzenia:2012-02-14 07:25:18
Opublikował:Łukasz Flak
Data publikacji:2012-02-14 07:29:37
Ostatnia zmiana:2015-12-09 11:10:43
Ilość wyświetleń:11314