Zamknij okno Drukuj dokument

Ewidencja ludności

ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA

Gdzie załatwić sprawę:

Urząd Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8
Referat Spraw Obywatelskich, parter – pokój nr 2

 

ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA OBYWATELI   R.P.

Do zameldowania na pobyt stały wymagane są następujące dokumenty:

- formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” wypełniony i podpisany przez stronę,

- potwierdzenie na druku faktu pobytu przez najemcę lub właściciela lokalu,

- przedstawienie do wglądu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do mieszkania,

- dowód osobisty,

Do zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy wymagane są następujące dokumenty:

- formularz „zgłoszenia pobytu czasowego ponad 3 miesiące” wypełniony i podpisany przez stronę,

- potwierdzenie na druku faktu pobytu przez najemcę lub właściciela lokalu,

- przedstawienie do wglądu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do mieszkania,

- dowód osobisty,

Do wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego powyżej 3 miesięcy wymagane są następujące dokumenty

    - formularz „zgłoszenie wymeldowania...” wypełniony i podpisany przez stronę,    

    - dowód osobisty,

Wyjazdy zagraniczne obywateli R.P trwające dłużej niż 6 miesięcy

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi gminnemu. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.”;

 

ZAMELDOWANIA CUDZOZIEMCÓW


Uwagi:
Opłaty

1/ Czynności meldunkowe dokonywane są bezpłatnie.

2/Zaświadczenia wydawane na żądanie strony z akt ewidencji ludności podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

3/  Opłatę skarbową uiszcza się  na rachunek bankowy Urzędu Gminy
nr  69 84380001 0000 0143 2022 0003

4/ Udostępnianie danych osobowych następuje na wniosek, który podlega opłacie gotówkowej w wysokości 31,00 zł. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Opłatę można wnieść na rachunek  bankowy Urzędu Gminy - nr 45 8438 0001 0000 0143 2016 0004.


Załączniki

pelnomocnictwo_do_zameldowania_wymeldowania (48kB)    
Druk - Zgłoszenie pobytu czasowego 2018 (156.8kB)    
Druk - Zgłoszenie pobytu stałego 2018 (154kB)    
Druk - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018 (150.2kB)    
Druk - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018 (183.5kB)    
Druk - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2018 (146.6kB)    
Druk - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018 (142.3kB)    
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja (79.8kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Kozieł
Data wprowadzenia:2003-10-24 13:08:54
Opublikował:Marcin Kozieł
Data publikacji:2003-10-24 13:08:54
Ostatnia zmiana:2019-06-21 12:44:56
Ilość wyświetleń:17434