Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Spis podmiotów
    Rada Gminy (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje Rady Gminy (6)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na rozpoczecie kadencji (0)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje Rady Gminy (4)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na koniec kadencji (14)
                Za rok 2017 (25)
                Za rok 2016 (17)
                Za rok 2015 (22)
                Za rok 2014 (22)
                Na rozpoczecie kadencji (18)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje Rady Gminy (4)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na koniec kadencji (18)
                Za rok 2013 (23)
                Za rok 2012 (16)
                Za rok 2011 (16)
                Za rok 2010 (16)
                Na rozpoczęcie kadencji (16)
        Statut Gminy (5)
    Wójt Gminy (0)
        Kadencja 2018-2023 (1)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na rozpoczęcie kadencji (0)
        Kadencja 2014-2018 (1)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na koniec kadencji (0)
                Za rok 2017 (1)
                Za rok 2016 (1)
                Za rok 2015 (1)
                Za rok 2014 (1)
                Na rozpoczęcie kadencji (1)
        Kadencja 2010-2014 (1)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na koniec kadencji (2)
                Za rok 2013 (2)
                Za rok 2012 (2)
                Za rok 2011 (1)
                Za rok 2010 (1)
                Na rozpoczęcie kadencji (1)
    Urząd Gminy Bobrowniki (0)
        Struktura Organizacyjna (2)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            Na koniec pełnienia funkcji (6)
            Na rozpoczęcie pełnienia funkcji (10)
            Za rok 2017 (15)
            Za rok 2016 (9)
            Za rok 2015 (10)
            Za rok 2014 (13)
            Za rok 2013 (9)
            Za rok 2012 (8)
            Za rok 2011 (7)
    Jednostki Organizacyjne Gminy Bobrowniki (1)
        Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach (1)
        Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach (2)
        Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach (5)
        Szkoła Podstawowa w Rogoźniku (1)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach (1)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie (2)
        Szkoła Podstawowa w Bobrownikach (1)
        Szkoła Podstawowa w Siemoni (1)
        Publiczne Przedszkole w Bobrownikach (1)
        Publiczne Przedszkole w Rogoźniku (2)
        Żłobek Gminny w Bobrownikach (1)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            Na dzień zwolnienia stanowiska (8)
            Na dzień objęcia stanowiska (8)
            Za rok 2017 (26)
            Za rok 2016 (17)
            Za rok 2015 (19)
            Za rok 2014 (20)
            Za rok 2013 (19)
            Za rok 2012 (15)
            Za rok 2011 (14)
    Jednostki pomocnicze Gminy (1)
        Protokoły z zebrań wiejskich (0)
            Bobrowniki (10)
            Dobieszowice (11)
            Myszkowice (10)
            Rogoźnik (10)
            Sączów (11)
            Siemonia (11)
            Twardowice (10)
            Wymysłów (10)
        Statuty sołectw (8)
    Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy (0)
        Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (0)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Na dzień objęcia stanowiska (1)

Menu przedmiotowe
    Działalność Rady Gminy (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Uchwały (15)
            Protokoły z Sesji (1)
            Projekty uchwał i pozostałe materiały sesyjne (0)
            Informacje o sesjach (2)
            Informacje o posiedzeniach komisji (1)
            Dyżury radnych (0)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Uchwały (532)
            Protokoły z Sesji (43)
            Projekty uchwał i pozostałe materiały sesyjne (0)
            Informacje o sesjach (44)
            Informacje o posiedzeniach komisji (1)
            Dyżury radnych (1)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Uchwały (588)
            Protokoły z Sesji (45)
            Informacje o sesjach (44)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Uchwały (441)
            Protokoły z Sesji (37)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Uchwały (0)
                Sesja X - 12.09.03 (8)
                Sesja XI - 30.10.03 (4)
                Sesja XII - 27.11.03 (2)
                Sesja XIII - 30.12.03 (3)
                Sesja XIV- 30.01.04 (5)
                Sesja XV - 27.02.04 (13)
                Sesja XVI - 26.03.04 (3)
                Sesja XVII - 27.04.04 (4)
                Sesja XVIII - 28.05.04 (6)
                Sesja XIX - 02.07.04 (6)
                Sesja XX - 24.09.04 (9)
                Sesja XXI - 29.10.04 (8)
                Sesja XXII - 26.11.04 (8)
                Sesja XXIII - 27.12.04 (6)
                Sesja XXIV - 28.01.05 (14)
                Sesja XXV - 25.02.05 (1)
                Sesja XXVI - 31.03.05 (9)
                Sesja XXVII - 29.04.05 (4)
                Sesja XXVIII - 25.05.05 (4)
                Sesja XXIX - 1.07.05 (8)
                Sesja XXX - 30.09.05 (5)
                Sesja XXXI -28.10.05 (5)
                Sesja XXXII - 25.11.05 (18)
                Sesja XXXIII- 30.12.05 (11)
                Sesja XXXIV-27.01.06 (6)
                Sesja XXXV- 24.02.06 (3)
                Sesja XXXVI - 31.03.06 (6)
                Sesja XXXVII - 29.05.06 (10)
                Sesja XXXVIII - 30.06.06 (16)
                Sesja XXXIX - 29.09.06 (8)
    Emisja obligacji (15)
    Finanse (0)
        Budżet (2)
            Rok 2018 (13)
            Rok 2017 (18)
            Rok 2016 (18)
            Rok 2015 (20)
            Rok 2014 (18)
            Rok 2013 (23)
            Rok 2012 (23)
            Rok 2011 (19)
            Rok 2010 (14)
            Rok 2009 (17)
            Rok 2008 (15)
            Rok 2007 (14)
            Rok 2006 (2)
            Rok 2005 (2)
            Rok 2004 (1)
            Rok 2003 (1)
        Podatki i opłaty lokalne (20)
            Zaświadczenia w sprawach podatkowych (1)
            Archiwum (18)
        Udzielanie ulg i umorzeń podatkowych (9)
        Pomoc publiczna (2)
    Informacje, zawiadomienia, obwieszczenia (132)
    Konsultacje społeczne (1)
        Konsultacje w sprawie wejścia Gminy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku (Dz. U. z 2017 poz.730) o związku metropolitalnym w województwie śląskim (1)
        Konsultacje - „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bobrowniki na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024” (1)
        Konsultacje - studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (20)
        Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza (1)
        Konsultacje - Program opieki nad zabytkami Gminy Bobrowniki na lata 2016-2019 (1)
    Kontrole Urzędu i jednostek organizacyjnych (0)
    Mienie komunalne (0)
        Przetargi na sprzedaż nieruchomości komunalnych (172)
        Przetargi na najem nieruchomości komunalnych (6)
        Rokowania na sprzedaż nieruchomości (2)
        Informacje o wynikach przetargów (76)
        Wykazy nieruchomości do sprzedaży (33)
        Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu i użyczenia (24)
            Archiwum (120)
    Nabór na stanowiska urzędnicze (48)
    Ochrona środowiska (0)
        Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)
            Karty informacyjne (0)
                Rok 2018 (9)
                Rok 2017 (20)
                Rok 2016 (80)
                Rok 2015 (359)
                Rok 2014 (319)
                Archiwum (0)
                    Rok 2013 (285)
                    Rok 2012 (228)
                    Rok 2011 (188)
                    Rok 2010 (0)
                        Spisy kart (0)
                            Spis kart typu A (1)
                            Spis kart typu B (1)
                            Spis kart typu C (0)
                            Spis kart typu D (0)
                            Spis kart typu E (0)
                            Spis kart typu F (0)
                            Spis kart typu G (0)
                            Spis kart typu H (0)
                            Spis kart typu I (0)
                        Karty informacyjne (0)
                            Karty typu A (89)
                            Karty typu B (84)
                            Karty typu C (0)
                            Karty typu D (0)
                            Karty typu E (0)
                            Karty typu F (0)
                            Karty typu G (0)
                            Karty typu H (0)
                            Karty typu I (0)
                    Do roku 2009 (14)
        Utrzymanie czystości i porządku w gminie (6)
            Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bobrown (1)
            Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne, ... (5)
        Obwieszczenia i zawiadomienia (92)
        Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bobrowniki (1)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (4)
        Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobrowniki (1)
        Badania jakości wody przeznaczonej do picia na terenie Gminy Bobrowniki (5)
        Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki (1)
    Petycje (1)
        Składane do Rady Gminy (1)
        Składane do Wójta Gminy (1)
        Sprawozdania (3)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (8)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki (1)
    Programy, strategie (36)
    Prowadzone rejestry (2)
    Skargi i wnioski (1)
    Sprawozdania (116)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi (4)
        Otwarte konkursy ofert (4)
            Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (19)
        Oferty z własnej inicjatywy Organizacji Pożytku Publicznego (18)
        Konsultacje projektów (12)
            Archiwum (5)
                Konsultacje - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki (4)
                Konsultacje - Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego Zasobu Gminy Bobrowniki (3)
                Konsultacje - Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach (3)
                Konsultacje - w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie... (3)
    Wybory powszechne, referendum, wybory ławników (0)
        Wybory samorządowe 2018 (0)
            Prawo wyborcze (4)
            Obwieszczenia oraz informacje Gminnej Komisji Wyborczej (5)
            Obwieszczenia oraz informacje Komisarza Wyborczego (17)
            Informacje Wójta Gminy (3)
            Informacje Urzędnika Wyborczego (4)
        Prawo miejscowe - wyborcze (5)
    Zamówienia publiczne (0)
        Urząd Gminy (0)
            Rok 2018 (0)
                Przetargi (39)
                Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego. (71)
                Konkursy (1)
                Ogłoszenia o wynikach postępowań konkursowych (1)
                Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (12)
            Archiwum (0)
                Przetargi (137)
                Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego. (341)
                Konkursy (5)
                Ogłoszenia o wynikach postępowań konkursowych (0)
                Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (13)
            Plan zamówień publicznych (2)
        ZGK (0)
            Przetargi (7)
            Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego (6)
        OPS (0)
            Przetargi (23)
            Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego. (35)
        GOK (0)
            Przetargi (2)
            Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego. (4)
        OSP (0)
            Przetargi (8)
            Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego (14)
        GZO (0)
            Przetargi (7)
            Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego. (10)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach (0)
            Przetargi (1)
            Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego. (2)
    Zarządzenia Wójta (43)
    Zgromadzenia (0)
        Informacje o aktualnych zgromadzeniach na terenie Gmina Bobrowniki (1)
        Decyzje o zakazie zgromadzenia (0)

Procedury załatwiania spraw
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)
    Działalność gospodarcza (1)
    Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości (1)
    Nagrody za wysokie wyniki sportowe (1)
    Podatki (9)
    Podział nieruchomości (1)
    Potwierdzenie Profilu Zaufanego (1)
    Rejestr wyborców (1)
    Rozgraniczenie nieruchomości (1)
    Urząd Stanu Cywilnego (15)
    Wnioski o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (2)
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (1)
    Wydawanie dowodów osobistych (1)
    Wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego (1)
    Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń (1)
    Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów dla przedsiębiorców (1)
    Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (1)
    Załatwianie spraw z zakresu ewidencji ludności (1)
    Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (1)
    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (1)
    Świadczenie usługi tłumacza języka migowego (1)
    Usługi centralne (1)

Zasady udostępniania informacji publicznej
    Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.nr 112,poz1198z późn.z (1)
    Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie BIP (Dz.U. nr 10 poz. 68) (1)
    Zarządzenie Wójta Gminy Bobrowniki w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)

Udostępnianie przepisów powszechnie obowiązujących
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego (1)
    Przepisy prawa miejscowego (138)

Kaluzula informacyjna
    Kaluzula informacyjna (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij