Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem: https://bobrowniki.logintrade.net/zapytania_email,52011,bc30d7d15b1d0c233137e9d7e241ec37.html