Przewodnicząca: Wychowałek Jadwiga

Członkowie:

Brzozowska Barbara
Chudy Jerzy
Cieśla Szymon
Flakiewicz Anna
Łaski Mariusz
Nocuń Adam
Rygoł Remigiusz
Sokoła Kamila
Wieczorek Jarosław