Przewodniczący Rady Gminy - radny Zbigniew Binko

pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 15.00 - 16.00

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:

    - radna Teresa Głogowska

    - radny Stanisław Przybylak

pełnią dyżury w czwartki w godzinach 15.00 - 16.00

 

Dyżury pełnione są w sali posiedzień (pokój 25) Urzędu Gminy w Bobrownikach.