Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem: https://bobrowniki.logintrade.net/zapytania_email,61928,c8bd18ea08d2f47cb0a7992f11ada9de.html