Wykaz szkół oraz placówek niepublicznych
 
Podstawa prawna: art.168 ust.16 ustawy z dnia 07 maja 2020r. Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 910)