Link do transmisji z otwarcia ofert on-line https://www.youtube.com/user/GminaBobrowniki

Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem: https://bobrowniki.logintrade.net/zapytania_email,26948,01428ca0e4ed4f5091cf04954e271412.html