Zarządzenie Wójta Gminy Bobrowniki w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Bobrowniki