Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 15.00 - 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach w pokoju nr 13. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość umówienia spotkania w Urzędzie Gminy w Bobrowniach pomiędzy godziną 7:00 a 8:00.

 

Kontakt mailowy: radny@bobrowniki.pl
Kontakt telefoniczny pod numerem 601510291 (codziennie pomiędzy godziną 16:00 a 18:00).

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jadwiga Wychowałek pełni dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca pomiędzy godziną 17:00 a 18:00 w Filii Domu Kultury "Sołtysówka" w sołectwie Rogoźnik.

 

Istnieje możliwość zgłaszania spraw i uwag za pomocą e-maili. Aktywne są dwa adresy: radny@bobrowniki.pl oraz radna@bobrowniki.pl

Możliwość odczytu obu maili mają wszyscy radni Gminy Bobrowniki.