Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN–1 składana przez osoby fizyczne

 

Informację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EBOI

lub ePUAP