Załącznik do informacji: Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (gruntach, budynkach, budowlach) (I-1/A)