Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowi?cych własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Załącznik do deklaracji: Informacje dotyczące gruntów, budynków i budowli, będących w posiadaniu podatnika (DN-1/A)

Załącznik do deklaracji: Informacje o gruntach, budynkach i budowlach zwolnionych z opodatkowania (DN-1/B)

 

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EBOI

lub ePUAP