Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko pomocnicze i obsługi: Sekretarka - w ramach realizacji Projektu: ”Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej”

Wójt Gminy Bobrowniki
prowadzi rekrutację
na stanowisko pomocnicze i obsługi:
Sekretarka - w ramach realizacji Projektu: ”Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej”
Osoba na tym stanowisku pełnić będzie funkcje Specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości
Wymiar :1/2 etatu
Praca do 30.06.2015r.

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe magisterskie,
4) roczne doświadczenie w projektach EFS,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia.

 2. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

1) znajomość funkcjonowania i finansowania samorządu gminy,
2) znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
3) doświadczenie zawodowe w pracach związanych z przygotowywaniem raportów, zestawień  i analiz w administracji publicznej,
4) bardzo dobra , praktyczna znajomość obsługi komputera w szczególności edytorów teksu i arkuszy kalkulacyjnych,
5) samodzielność, dokładność, terminowość, uprzejmość, komunikatywność,
6) umiejętność analitycznego myślenia oraz interpretacji danych ilościowych i jakościowych,
7) prawo jazdy kat. B – czynnie.

3. Do zakresu czynności na stanowisku należeć będzie:

1) nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem realizacji projektu w zakresie monitoringu i sprawozdawczości oraz monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie realizacji projektu,
2) opracowanie narzędzi monitoringu i ewaluacji dla potrzeb projektu,
3) monitoring prawidłowości realizacji przewidzianych w projekcie form wsparcia, w postaci kontroli w miejscu realizacji projektu,  (na  terenie placówek oświatowych w Gminie Bobrowniki),  (tzw. wizyty monitorujące, hospitacje prowadzonych warsztatów),
4) monitoring zgodności realizowanych działań z wymogami POKL, przepisami krajowymi i  UE, z zawartą umową o dofinansowanie oraz opisem działań, harmonogramem i budżetem projektu,
5) kontrola wewnętrzna zgodności dokumentów uczestników projektu z wymogami POKL,
6) sporządzanie zestawień, raportów oraz okresowych sprawozdań z realizacji projektu, w tym bieżąca kontrola osiąganych wskaźników rzeczowych i finansowych,
7) prowadzenie rekrutacji  uczestników projektu na terenie szkół,
8) współpraca z Koordynatorem projektu i Asystentem koordynatora w zakresie realizacji projektu,
9) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją projektu, zgodnie z szczegółowym zakresem czynności oraz możliwościami i potrzebami.


Szczegółowy zakres czynności określony zostanie po podpisaniu umowy o pracę z wybranym kandydatem.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys i list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i doświadczenie zawodowe,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8; 42-583 Bobrowniki, pokój nr 13 do dnia 29 września 2014 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje dodatkowe

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po zakończeniu naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki.

Bobrowniki, 22.09.2014r.

Załączniki

Informacja o wyniku I etapu rekrutacji (160.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach naboru (189.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Bednarek
Data utworzenia:2014-09-22 13:06:55
Wprowadził do systemu:Piotr Wieczorek
Data wprowadzenia:2014-09-22 13:06:56
Opublikował:Piotr Wieczorek
Data publikacji:2014-09-22 13:09:57
Ostatnia zmiana:2014-10-01 10:39:34
Ilość wyświetleń:3964

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij