W sprawie:
ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Bobrowniki

Data uchwały:
2012-03-29

Numer uchwały:
XVIII/218/12

Podjęta przez:
Rada Gminy Bobrowniki

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego