Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy - Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wójt Gminy Bobrowniki
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych
 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku:
        - inżynieria sanitarna, specjalność: wodociągi i kanalizacja
4) staż pracy – 3 lata,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia.
 
2. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

1) znajomość funkcjonowania i finansowania samorządu gminy,
2) staż pracy na podobnym stanowisku,
3) sprawne posługiwanie się komputerem,
4) samodzielność, dokładność, terminowość, uprzejmość, komunikatywność,
5) prawo jazdy kat. B
 
3.   Do zakresu czynności Inspektora należeć będzie:

1) prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, remontami sieci zaopatrzenia w wodę, sieci sanitarnej i burzowej oraz innych obiektów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, a w szczególności: 
    - przygotowanie formalno prawne zadań, opracowywanie i kompletowanie dokumentacji z prowadzonych spraw,
    - koordynacja robót budowlano – montażowych, 
    - współdziałanie z powołanymi przez Inwestora inspektorami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
    - nadzorowanie przebiegu inwestycji w imieniu Inwestora,
2)  badanie zgodności przygotowywanych dokumentów finansowych, raportów, sprawozdań finansowych i rzeczowych na każdym etapie realizacji zadania.

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie po podpisaniu umowy o pracę z wybranym kandydatem.
 
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1)     życiorys i list motywacyjny,
2)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3)     kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i doświadczenie zawodowe,
4)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
5)     oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8;  42-583 Bobrowniki, pokój nr 9, lub poczta na adres Urzędu Gminy z dopiskiem na kopercie : „Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
 
6. Informacje dodatkowe
 
Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz o liczbie kandydatów spełniających określone wymagania formalne umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki bip.bobrowniki.pl . Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu i formie przeprowadzania dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po zakończeniu naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki, oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
 
 
Bobrowniki, 04.04.2011r.

Załączniki

Informacja o wyniku I etapu postępowania (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Wieczorek
Data utworzenia:2011-04-04 11:21:22
Wprowadził do systemu:Piotr Wieczorek
Data wprowadzenia:2011-04-04 11:21:38
Opublikował:Piotr Wieczorek
Data publikacji:2011-04-04 11:26:23
Ostatnia zmiana:2011-04-27 09:28:38
Ilość wyświetleń:4785

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij