Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

                                                                                             

Wójt Gminy Bobrowniki

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Referacie Rozwoju i Promocji

1.      Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

3) wykształcenie wyższe

      4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

          oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      5/ nieposzlakowana opinia.

2.      Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

1) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania 

    administracyjnego, prawa prasowego i autorskiego

2) staż pracy na podobnym stanowisku,

      3) sprawne posługiwanie się programami Photoshop, Indesign, Corel, Power Point,

            4) samodzielność, dokładność, terminowość, uprzejmość, komunikatywność,

            5) prawo jazdy kat. B

            6) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

            7) znajomość języka PHP i HTML,

           

 3.   Do zakresu czynności Podinspektora należeć będzie:

  1) bieżąca obsługa i korekta stron internetowych Urzędu Gminy,

2) fotograficzna obsługa imprez gminnych

3) przygotowywanie publikacji promocyjnych dla potrzeb Gminy,

4) przygotowywanie publikacji periodycznych dla potrzeb miesięcznika samorządowego,

5) współpraca z mediami,

6) przygotowywanie kampanii promocyjnych.

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie po podpisaniu umowy o pracę z wybranym kandydatem.

4.      Wymagane dokumenty i oświadczenia :

      1)     życiorys i list motywacyjny,

2)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3)     kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i doświadczenie zawodowe,

4)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu         z pełni praw publicznych,

5)        oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

5.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8;  42-583 Bobrowniki, pokój nr 9, lub poczta na adres Urzędu Gminy z

dopiskiem na kopercie : "Nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Rozwoju i Promocji", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

6.      Informacje dodatkowe

Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz o liczbie kandydatów spełniających określone wymagania formalne umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki bip.bobrowniki.pl. Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu i formie przeprowadzania dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po zakończeniu naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki, oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Bobrowniki, 18.03.2011r.       

 

 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Bobrowniki informuje,

że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy Bobrowniki -
podinspektor w Referacie Rozwoju i Promocji
dokumenty aplikacyjne złożyło 7 kandydatów.


Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
spełniło 2 kandydatów.


Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
i miejscu II etapu postępowania.

Bobrowniki, 30.03.2011r.

 

Wójt Gminy Bobrowniki

/-/ Arkadiusz Ziemba

Załączniki

INFORMACJA O WYNIKU NABORU (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Wieczorek
Data utworzenia:2011-03-18 14:52:33
Wprowadził do systemu:Łukasz Flak
Data wprowadzenia:2011-03-18 14:53:40
Opublikował:Łukasz Flak
Data publikacji:2011-03-18 14:55:45
Ostatnia zmiana:2011-04-04 13:37:13
Ilość wyświetleń:6777

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij