Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006

Sprawozdanie

z realizacji zadań Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

 Alkoholowych w roku 2006.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 30.12.2005 r. Zaplanowano na jego realizację 170.000,00 zł.

W oparciu o ustawę z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami) ujęto w „Programie” 6 zadań własnych, wokół których przebiegała praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2006 roku Gminna Komisja odbyła 11 posiedzeń; 4 z nich dotyczyło realizacji „Programu” i spraw bieżących, 7 poświęcono rozmowom motywacyjno – interwencyjnym
z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami oraz przygotowaniu wniosków do sądu

o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.

W dokumentach Komisji jest zarejestrowanych 63 osoby z problemem alkoholowym,
w tym 5 wniosków przyjętych w 2006 r. W trakcie posiedzeń poświęconych rozmowom interwencyjno – motywacyjnym, na które wysłano 46 wezwań (dla wielu osób trzykrotnie), odbyto 16 rozmów.

Do biegłych sądowych na dobrowolne badanie o uzależnienie od alkoholu Komisja skierowała 4 osoby; zgłosiły się 2. Koszt badania wyniósł łącznie z opłatami sądowymi 680,00 zł. Do Sądu Rejonowego w Będzinie skierowano 4 wnioski o leczenie odwykowe. Odbyły się trzy rozprawy, w wyniku których orzeczono w dwóch przypadkach leczenie odwykowe stacjonarne a w jednym niestacjonarne. Ponadto Gminna Komisja kierowała osoby uzależnione i współuzależnione na rozmowy z psychologiem zatrudnionym w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

W Punkcie Konsultacyjnym zarejestrowanych jest 195 osób. W 2006 roku przyjęto 21 nowych klientów.

W roku sprawozdawczym odwiedziło Punkt Konsultacyjny 45 osób. Przeprowadzone rozmowy dotyczyły określenia stopnia uzależnienia, motywowania do leczenia, możliwości leczenia. Pacjentom nie związanym z problemem alkoholowym, którzy stracili pracę, wykonywano badania psychologiczne, prowadzono terapię podtrzymującą, pomagano radzić sobie ze stresem, prowadzono rozmowy wspierające, pomocne
w znalezieniu pracy.

Koszt działalności Punktu Konsultacyjnego wyniósł 3.096,30 zł.

Gminna Komisja systematycznie współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej nie tylko poprzez Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, gdzie OPS kieruje również swoich klientów. Komisja korzysta z pomocy pracowników OPS, którzy dla jej potrzeb przeprowadzają wywiady środowiskowe u osób z problemem alkoholowym. Ponadto przy OPS działa Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla ofiar przemocy, gdzie kierowane są osoby zainteresowane, które zgłosiły się do Gminnej Komisji z problemem przemocy w swojej rodzinie. W tymże Punkcie osoby te znajdują wsparcie i pomoc prawną.

Zakupione zostały dla potrzeb Pełnomocnika i Komisji materiały biurowe na kwotę 356,28 zł oraz materiały edukacyjne dotyczące realizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 89,00 zł. W ramach edukacji rodziców i nauczycieli pokryto częściowo koszty w kwocie 300,00 zł wydania płyty DVD z filmem edukacyjnym jako bezpłatny dodatek do miesięcznika „Na zdrowie”. Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uczestniczył w szkoleniu poświęconemu opracowywaniu programów przeciwdziałania przemocy i narkomanii – cena szkolenia 790,00 zł.

Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z udziałem dzielnicowego przeprowadzili kontrolę 2 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  W jednym z punktów za brak ustawowych wywieszek „Alkohol szkodzi zdrowiu” oraz „Nieletnim i nietrzeźwym alkoholu nie sprzedaje się” właściciel punktu został ukarany mandatem.

Na sfinansowanie działalności Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnej Komisji (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) wydatkowano 12.268,09 zł.

Do prowadzenia i uczestniczenia w profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży zaangażowane zostały szkoły, świetlice profilaktyczno – wychowawcze. Korzystając z ofert Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego    z Karkowa sfinansowano z budżetu Gminy program profilaktyczny dla gimnazjalistów pt. „Tak, wiem” w kwocie 1.600,00 zł łącznie z przewozem uczniów oraz seminarium warsztatowe dla nauczycieli – wychowawców świetlic „Narkotyki w szkole” w kwocie 1.300,00 zł. Oba programy wzbudziły zainteresowanie jak wśród młodzieży, tak i nauczycieli dzięki swej ciekawej formie przekazu i profesjonalnemu prowadzeniu programów. Dopełniającą formą edukacji są spektakle teatralne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. W kwietniu 2006 r w katowickim Spodku odbyła się impreza profilaktyczna z cyklu „NIEĆPA 2006” poświęcona walce z narkomanią. Gmina Bobrowniki wsparła tę imprezę kwotą 428,00 zł i otrzymała 16 biletów wstępu na imprezę i koncert z udziałem zespołu „Roma”. Natomiast w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrownikach Zakopiański Zespół Promocji Zdrowia wystawił spektakl edukacyjny „Harnasia Janosika szlakiem” dla ok. 200 uczniów klas I – III szkół podstawowych naszej gminy. Cena spektaklu –990,00 zł łącznie z przywozem i odwozem dzieci.

Pragnąc zagospodarować ciekawie, zdrowo i zachęcająco czas wolny dzieci
i młodzieży Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała również kilka propozycji.

Przy wszystkich placówkach oświatowych działały od stycznia do grudnia (z wyjątkiem wakacji) świetlice profilaktyczno – wychowawcze, gdzie uczniowie nie tylko mieli możliwość odrabiania lekcji, wyrównania braków w edukacji, lecz w szczególności rozwijania swoich różnorodnych zainteresowań i uzdolnień, których często rodzice nie są w stanie umożliwić: zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, językowe, geograficzne, przyrodnicze, dziennikarskie. W każdej ze świetlic zatrudnionych było od 6 do 9 nauczycieli – wychowawców. Koszt prowadzenia świetlic wyniósł            65.872,63 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Ponadto w ramach pracy świetlic organizowano dla dzieci darmowe wyjazdy na basen raz w tygodniu. Koszt wyjazdów – 12.749,05 zł. Przeznaczono także 4.979,78 zł na zakup do świetlic materiałów plastycznych, gier i pomocy naukowych.

W okresie wakacji Gminna Komisja zorganizowała 24 dzieciom z rodzin nadużywających alkoholu, rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym darmowy dwutygodniowy pobyt na kolonii nad morzem w Niechorzu. Koszt kolonii wyniósł 23.952,00 zł. W ustaleniu ostatecznej listy wyjeżdżających na wypoczynek letni Komisja kierowała się opiniami pracowników OPS.

Ponieważ sport cieszy się wśród młodzieży wielkim zainteresowaniem a piłka nożna w szczególności, młodzież poza świetlicą ma dodatkową możliwość uczestniczenia
w treningach trampkarzy i juniorów. Te zajęcia sportowe prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego o uprawnieniach trenerskich. Ponadto kupowany jest sprzęt i stroje sportowe do tych zajęć oraz finansowane wyjazdy na rozgrywki. W 2006 roku koszt zajęć, zakupionego sprzętu oraz strojów i wyjazdów wyniósł 9.638,82 zł.

Dzieci i młodzież wzięły również udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Radiowych, Fundację „Trzeźwy Umysł” z Poznania pod patronatem Ministerstwa Edukacji. Koszt udziału w kampanii wyniósł 1.434,00 zł. Kampania cieszyła się dużym powodzeniem, gdyż patronowali jej znani, wybitni sportowcy polscy i proponowała ciekawe, atrakcyjne konkursy, dając możliwość wykazania się wiedzą i różnymi umiejętnościami. Uczniowie naszych szkół zdobyli ciekawe nagrody za udział w konkursach kampanii, o czym informowano
w „Informatorze Gminnym”. Ponadto informację o naszym udziale wraz ze zdjęciami zamieszczono w ogólnopolskim raporcie z kampanii.

Podsumowując, łącznie na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 140.523,95 zł.

 

 

                                                                                                                             Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych

mgr Maria Kucińska

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wacława Kocot
Data wprowadzenia:2007-02-28 11:41:44
Opublikował:Wacława Kocot
Data publikacji:2007-02-28 11:41:44
Ostatnia zmiana:2009-12-12 18:28:07
Ilość wyświetleń:2286
Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij