Wykaz sołectw Gminy Bobrowniki :

Bobrowniki, Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonia, Twardowice, Wymysłów

Sołtysi wybrani na zebraniach wiejskich  na kadencję 2019-2023

Bobrowniki     - sołtys Włodzimierz Koźmiński

Dobieszowice  - sołtys Roman Kańtoch

Myszkowice    - sołtys Marek Kamiński

Rogoźnik        - sołtys Paulina Skowrońska

Sączów          - sołtys Jadwiga Jakubowska

Siemonia        - sołtys Ewelina Gajdzik

Twardowice    - sołtys Anna Wiecheć

Wymysłów     - sołtys Barbara Klusek