Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych :

1. Gminne Centrum Kultury i Sportu - Dyrektor mgr Magdalena Starościak-Rychlik

2. Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik mgr Henryka Malczewska

3. Gminny Zespół Oświaty - Dyrektor mgr Stanisław Fijołek

4. Jednostki oświaty :

Szkoła Podstawowa w Rogoźniku - Dyrektor mgr Adam Świątek

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach - Dyrektor mgr Aneta Kocot

-Szkoła Podstawowa

-Przedszkole Publiczne

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie - Dyrektor mgr Damian Reszka

-Szkoła Podstawowa

-Przedszkole Publiczne

 Szkoła Podstawowa w Siemonii - Dyrektor mgr inż. Jolanta Holzheimer

 Szkoła Podstawowa w Bobrownikach - Dyrektor mgr Magdalena Wójcik

 Przedszkole Publiczne w Bobrownikach  - Dyrektor mgr Dorota Polak 

 Przedszkole Publiczne w Rogoźniku  -  Dyrektor mgr Ewa Fiedor

 Żłobek Gminny w Bobrownikach  -  Dyrektor mgr Ewa Fiedor